WYJAZD NA BASEN

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbk. wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych na Krytej Pływalni w Kłodzku.

Pod czujnym okiem opiekunów i ratowników doskonalili swoje umiejętności pływackie, brali udział w grach i zabawach integracyjnych w wodzie. Każdy wyjazd do ogromna radość dla dzieci, ponieważ mogą w ten sposób rozwijać swoje zainteresowania sportowe oraz aktywnie spędzać czas na sportowo. Organizatorem wyjazdu dzieci na basen jest pani Iwona Kulińska-Pietrzak, a dodatkową opiekę sprawował pan Tomasz Piwiński.