W ZADUMIE I CISZY

W ZADUMIE I CISZY  
Henryk Rynkowski

Czasem odchodzą nasze anioły...  I nagle w miejscu staje czas...
A z nimi cząstka nas odchodzi  I wielki smutek marszczy twarz!
Czasem na chwilę gaśnie słońce  Duszę wypełnia gęsty mrok
Nikną nadzieje i marzenia  I w pustce ginie tęskny wzrok!
Czasem odchodzą dobrzy ludzie Co nam pomogli w życiu wiele
I próżno wtedy pytać Boga  Czemu odchodzą przyjaciele!
Lecz oni ciągle przecież żywi Nadal wytrwale są wśród nas
Ich dusze przy nas pozostały  Tylko ich ciała zabrał czas.
     W przeddzień Wszystkich Zmarłych   31 października  2018 r. uczniowie  klas VIII  i III gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim wspólnie uczcili pamięć osób, o których nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Do nich należą, oprócz naszych bliskich, wszyscy, którzy walczyli o wolność  Ojczyzny, o prawo używania języka ojczystego.
Młodzież nie zapomniała również o nauczycielach i wychowawcach, którzy także od nas już odeszli, dedykując im wiersz Henryka Rynkowskiego „W zadumie i ciszy”.
Uczniowie upamiętnili wszystkich minutą ciszy oraz zapalili znicze pod kamieniem z tablicą upamiętniającą zamordowanych w Katyniu w 1940 r.  Pod tablicą zostały złożone także kwiaty przez panią dyrektor Bożenę Kołodziej.
Krótką uroczystość uświetniła „Rota” grana na skrzypkach przez Weronikę Poprzeczkę, gra ta wprowadziła uroczysty nastrój wśród uczniów.