MISJA I WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznego

spotkania wszystkich dzieci.

Tworzy klimat miłości do rodziny,

małej i wielkiej ojczyzny,

rozwija w duchu humanizmu, tolerancji,

sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.

Nasza szkoła w każdym dziecku widzi człowieka,

 wspiera rodziców w wychowaniu.

 

Uczy demokracji.

Chroni uczniów przed negatywnym wpływem mediów i sekt,

przeciwdziała narkomanii, nikotynizmowi,

alkoholizmowi, przestępczości nieletnich.

Rozwija działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną.
Troszczy się o zdrowie dziecka i jego bezpieczeństwo.

 

 

misja i wizja szkoły