Statut

STATUT
Szkoły Podstawowej Nr 1 
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieńcu Ząbkowickim