Statut

STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 1

 

im. Bolesława Chrobrego

w Kamieńcu Ząbkowickim