Prowadzimy indywidualizację pracy z uczniem na lekcji oraz na zajęciach pozalekcyjnych poprzez różnorodność i atrakcyjność metod i form pracy.

 

Dla uczniów mających kłopoty w nauce organizowane są :

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

zajęcia socjoterapii,

klasowa pomoc koleżeńska,

indywidualna pomoc nauczycieli przedmiotowców.

    W czasie zajęć dydaktycznych realizowane jest nauczanie wielopoziomowe.

    Zajęcia profilaktyczne realizowane są wg opracowanego Szkolnego Programu Profilaktycznego przez pedagoga, wychowawców klas przy współudziale rodziców i policji. Zajęcia odbywają się w ramach apeli, przedstawień, godzin wychowawczych, zajęć przedmiotowych i konkursów.

    Tradycje szkoły:

    • Pasowanie na uczniów klas pierwszych
    • Dzień Patrona
    • Dzień Dziecka
    • Dzień Samorządności
    • Dzień Edukacji Narodowej
    • Przegląd Klasowych Zespołów Teatralnych - klas V
    • Przegląd Tematyki Apelowej - klasy I-III
    • Przegląd Twórczości Artystycznej
    • Wystawa Dorobku Plastycznego
    • Dzień Ekologiczny
    • Mikołajki
    • Sprzątanie Świata
    • Spotkania Wigilijne
    • Zabawy Karnawałowe
    • Dni Otwarte Szkoły

     Symbolika szkoły:

      

      • Sztandar
      • Sucha pieczęć
      • Złota odznaka wzorowego ucznia
      • Odznaka "Zasłużony dla szkoły"

       Do najważniejszych konkursów organizowanych w ciągu roku szkolnego należą:
       całoroczne współzawodnictwo sportowe o najbardziej usportowioną klasę w szkole w ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych

       • konkurs ortograficzny "O złote pióro"
       • konkurs matematyczny "Mathematicus"
       • konkurs wiedzy "O patronie szkoły"
       • konkurs stroików Świątecznych "Moja Iskierka"
       • konkurs wiedzy religijnej
       • konkurs poezji religijnej
       • konkurs szopek bożonarodzeniowych

        W ramach Szkolnych Igrzysk Sportowych organizowane są zawody:

        • Mini Piłki Nożnej : klas I-III
        • Mini Piłki Ręcznej: klas IV-VI
        • Mini Koszykówka : klas IV-VI
        • Mini Siatkówka - dwójki : klas IV
        • Mini Siatkówka - trójki : klas IV-VI
        • Indywidualne Biegi Przełajowe : klas III-IV i V-VI
        • "Sport Na Wesoło" : klas I-III
        • Turniej "Żywego Kosza" : klas III
        • Dwa Ognie : klas III-IV
        • Sztafetowe Biegi Przełajowe : klas IV-VI
        • Badminton : klas IV-VI

        Uczniowie uczestniczą również w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

        Samorząd Szkolny


        W szkole bardzo prężnie działa Samorząd Szkolny, który jest organizatorem lub współorganizatorem wszystkich imprez szkolnych. Od września 2003 roku działa również Mały Samorządzik, który skupia uczniów klas III. PCK- prężnie działający klub "Wiewiórka" -klas I - III.

        W ciągu roku szkolnego każda klasa wyjeżdża na wycieczki jednodniowe. Zwiedzamy naszą okolicę i nasz region w ramach edukacji regionalnej " Nasza mała ojczyzna". Wyjazdy dofinansowywane przez Komitet Rodzicielski mają klasy VI - kończące naukę w szkole. Od 2003 roku w ramach promocji pracy uczniowie zdolni i szczególnie zaangażowani w życie szkoły wyjeżdża na wycieczki naukowe.

        Szkoła utrzymuje stały kontakt z instytucjami:

        • Policja w Kamieńcu Ząbk.
        • Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbk.
        • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.
        • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbk.
        • Straż Pożarna w Kamieńcu Ząbk.
        • Parafia w Kamieńcu Ząbk.
        • Komisja Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Kamieńcu Ząbk.
        • Polski Czerwony Krzyż w Ząbkowicach Śl.
        • Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID w Ząbkowicach Śl.
        • Caritas - Wrocław.
        • Filharmonia Sudecka.

        NASZE SUKCESY


        Już od 20 lat szkoła nasza zajmuje czołowe miejsca w Konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego na szczeblu powiatu i województwa.
        W roku 1998 wygraliśmy konkurs wojewódzki "Sport dla każdego". W 1999 roku zajęliśmy I-sze miejsce w Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu.

        W rankingu szkół podstawowych w województwie dolnośląskim w roku szkolnym 2001/2002 nasza szkoła uzyskała 1300 punktów. To pozwoliło naszej szkole zająć 136 miejsce na 619 szkół w województwie. Od 1974 roku istnieje w naszej szkole Księga Osiągnięć Szkoły. W ewidencji dokonano już 825 wpisów - sukcesów w konkursach przedmiotowych, przeglądach i zawodach sportowych.
        Możemy się pochwalić wyróżnieniem na etapie ogólnopolskim w konkursie Polszczyzny Pięknej im. M. Reja, w konkursie recytatorskim "Pegazik", w konkursie Poezji Religijnej, w konkursie plastycznym "Świat barwami malowany", w konkursie PCK -Pierwszej Pomocy, konkursie grafiki komputerowej "Pamiętajmy o ogrodach".

        W roku szkolnym 2002/2003 uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej akcji "Szkoła z klasą". Uzyskaliśmy certyfikat tej akcji, który mieliśmy zaszczyt odebrać na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.

        Od roku 2005 uczestniczymy w programie "Bezpieczna szkoła", w latach 2008 i 2011  uzyskaliśmy certyfikat z wyróznieniem.

        W ramach akcji charytatywnej od roku szkolnego 2012/2013 szkoła nawiązała wspólpracę z Fundacją "Krew maniacy".

        Uczniowie zbierają  nakrętki. Pozyskane fundusze przeznaczone są na rehabilitację ucznaia naszej szkoły.