DYREKTOR

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

z oddziałami

Gimnazjum Publicznego im. Adama Mickiewicza w Kamieńcu Ząbkowickim

Pani mgr Bożena Kołodziej