ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w naszej szkole:

 

Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne

Zajęcia logopedyczne
Szkolne Koło Sportowe
Koło Taneczno- Wokalne -"Wesołe nutki"
Chór szkolny "Melodyjka"

Koło Matematyczne
Gazetka Szkolna
Koło Przyrodnicze
Koło Plastyczne
Koło Ruchu Drogowego

 Koło religijne

Koło szachowe

Koło gitarowe

Koło polonistyczne

Zajęcia rekreacyjno- sportowe

Koło historyczne