PROJEKT- „DROGI POLAKÓW NA DOLNY ŚLĄSK"


DROGI POLAKÓW  NA DOLNY ŚLĄSK

W SKRÓCIE

 

 Celem projektu jest pokazanie wielokulturowości regionu , w którym mieszkamy, zwrócenie uwagi na miejsca, skąd przybyli nasi przodkowie i zapoznanie uczniów z historią regionu.

JAK TO ZROBIĆ?

 Wraz z grupą nauczycieli został opracowany plan działań, który obejmował:

 • opracowanie mapy” Drogi Polaków na Dolny Śląsk”,
 • przeprowadzenie wywiadów z najstarszymi członkami rodzin i zdobycie informacji, skąd przybyli po wojnie na teren gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • zorganizowanie w GCK wystawy materiałów zebranych przez uczniów naszej szkoły dotyczących drogi przodków do Kamieńca,
 • zorganizowanie koncertu prezentującego pieśni z różnych regionów Polski przedwojennej,
 • przygotowanie i wystawienie inscenizacji wybranego obrzędu ludowego z danego regionu na scenie GCK dla mieszkańców gminy,
 • zorganizowanie warsztatów plastycznych zakończonych wystawą w GCK – prace inspirowane folklorem rodzinnych stron przodków,
 • opracowanie przez grupy uczniów gier terenowych mających na celu poznanie najbliższej okolicy, zabytków Kamieńca Ząbkowickiego pod hasłem „ Tu i teraz”.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Uczniowie nie pamiętają lub nie znają historii swoich przodków, w rodzinach nie zawsze rozmawia się na ten temat, dlatego tak ważna jest kontynuacja historii rodziny i znajomość losów jej członków. Taki projekt może wpłynąć na integrację rodziny i środowiska, uczniowie z ciekawością szukają śladów przeszłości.

REALIZACJA

Realizacja projektu jest przewidziana na pięć miesięcy ( półrocze szkolne).

Do jego realizacji należy zaprosić członków koła polonistycznego, chóru szkolnego, koła teatralnego i koła plastycznego.

Grupy uczniów i nauczycieli wraz zaproszonymi gośćmi mogą spotykać się raz w tygodniu i omawiać zebrane materiały, przygotowywać projekty, wystawy i pozostałe działania.

Z KIM WSPÓŁPRACOWAĆ?

 Do współpracy należy zaprosić członków rodzin, GCK, świetlice środowiskowe, Klub Seniora i Archiwum Państwowe oraz Izbę Pamięci w Kamieńcu Ząbkowickim, Towarzystwo Ziemi Kamienieckiej, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach.

PROMOCJA

Promocja projektu obejmie portale internetowe, prasę lokalną poprzez opublikowanie artykułów na temat realizacji zamierzonych działań.

Na wystawy, koncerty i warsztaty będą przygotowywane zaproszenia w formie plakatów  umieszczonych w e właściwych miejscach na terenie całej gminy.

FINAŁ PROJEKTU

Zakończeniem projektu będzie wspólne spotkanie zaangażowanych  uczniów, nauczycieli, członków rodzin, zaproszonych gości, na którym zostanie dokonane podsumowanie projektu w formie prezentacji multimedialnej, dyskusji, wymiany myśli, okraszone wspólnym śpiewem przy biesiadnym stole.

FINANSOWANIE

 

Dofinansowanie projektu w ramach współpracy z:

 • Gminnym Centrum Kultury,
 • Urzędem Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 • Archiwum Państwowym we Wrocławiu- Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim,
 • lokalnymi przedsiębiorcami.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

GCK w Kamieńcu Ząbkowickim

 

 

AUTORKI PROJEKTU

Mgr Bogumiła Pietrusewicz – nauczyciel muzyki i plastyki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz mgr Aleksandra Rembiasz – nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim.

ZESPÓŁ

Dyrektor szkoły,

Nauczyciele:

historii,

języka polskiego,

muzyki i plastyki,

informatyki,

bibliotekarz

KONTAKT

 

drogiprojektsp1@o2. pl

SZCZEGÓŁOWY PLAN REALIZACJI PROJEKTU

DROGI POLAKÓW NA DOLNY ŚLĄSK

MIESIĄC

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

Wrzesień- cały rok

Październik

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad

Listopad 

Grudzień

Luty

Marzec

Marzec

Marzec- kwiecień

Maj

Maj 

1. Prezentacja projektu na stronie internetowej szkoły.

2. Nawiązanie współpracy z Państwowym Archiwum Oddział w Kamieńcu Ząbk.

- Przeprowadzenie lekcji dla klas IV- VI na temat dokumentów z lat 40- tych.

3. Lekcje w Izbie Pamięci w Kamieńcu Ząbk.

4. Przygotowanie gazetek propagujących projekt w szkole.

5. Nawiązanie współpracy z  Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamienieckiej.

.

6. Tydzień kultury pod hasłem

„ Wspomnienia naszych przodków ocalmy od zapomnienia”

- Konkurs krasomówczy „ Baśnie i legendy z ziem naszych przodków”

- Spotkania na godzinach wychowawczych i lekcjach w klasach młodszych z dziadkami.

- Klasowy konkurs piosenki

- Akcja charytatywna – pomagamy najstarszym członkom naszej rodziny

7. Konkurs plastyczny „ Baśnie i legendy z ziem naszych przodków”

8. Nawiązanie współpracy z Klubem Seniora w Kamieńcu Ząbk.

9. Wieczornica – obrzędy kresowe

10. Konkurs historyczny – plansze

 „ Historia mojej rodziny”

11. Konkurs plastyczny inspirowany folklorem rodzinnych stron przodków.

12.Opracowanie gier terenowych „ Tu i teraz”.

13. Koncert pieśni ludowych – zakończenie projektu.

- wystawa prac uczniów

A. Rembiasz

L. Jagoda

A. Rembiasz

B. Pietrusewicz

A. Styga

A. Rembiasz

Wychowawcy klas IV-VI

B. Pietrusewicz

M. Kocjan

A. Rembiasz

E. Cwek

B. Pietrusewicz

B. Pietrusewicz

A. Rembiasz

M. Kocjan

E. Cwek

wychowawcy

  

B. Pietrusewicz

E. Cwek

B. Pietrusewicz

B. Pietrusewicz

A. Rembiasz

M. Kocjan

A. Styga

A. Rembiasz

B. Pietrusewicz

A. Rembiasz

T. Piwiński

B. Pietrusewicz

Wszyscy nauczyciele

godziny wychowawcze

niebieski hol

 

Artykuły