REKRUTACJA

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Bolesława Chrobrego 

w Kamieńcu Ząbkowickim

 Informacja dla rodziców – Rekrutacja 2018/2019

 Harmonogram czynności i terminów w postępowaniu rekrutacyjnym

  i postępowaniu uzupełniającym

  •  Karta zapisu dziecka  (dot. dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły)
  • Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej (dot. uczniów spoza obwodu szkoły  wraz z oświadczeniami)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Wymagane dokumenty

1

Złożenie kartę zapisu dziecka, o przyjęcie do klasy pierwszej dot. dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

od dnia

1 marca 2018

do 30 marca 2018r.

 od dnia

25 kwietnia 2018

do 30 kwietnia 2018r.

 

2

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej ( dot. uczniów spoza obwodu  szkoły wraz z dokumentami )

od dnia

1 marca 2018

do 30 marca 2018r.

od dnia

25 kwietnia 2018

do 30 kwietnia 2018r.

Oświadczenie – załączniki nr 3,4,5 według kryteriów

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych do nich dokumentów

do dnia

10 kwietnia 2018r.

 do dnia

8 maja 2018r.

 

4

W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej w innej szkole,  potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do dnia

20 kwietnia 2018r.

do dnia

16 maja 2018r.

 

Oświadczenie

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  kandydatów przyjętych  i  kandydatów nieprzyjętych .

do dnia

25 kwietnia 2018r.

 do dnia

23 maja 2018r.

 

DOKUMENTY  DO  POBRANIA :

 REGULAMIN  REKRUTACJI  UCZNIÓW (wersja pdf)

Karta zapisu dziecka (wersja doc)

Oświadczenie dotyczące zatrudnienia rodziców/opiekunów prawnych (wersja doc)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (wersja doc)