KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

KALENDARZ  ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

                                SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO                       

                                        I  GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA                                

W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

 

LP

TEMATYKA

DATA

GODZINA

UWAGI

1

Zebranie rady pedagogicznej

23.08.18

10,00

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

2

Zebranie rady pedagogicznej

30.08.18

10,00

Organizacja roku szkolnego 2018/2019

3

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019

03,09,18

9,15

Spotkania uczniów  z wychowawcami.

4

Kwalifikacja uczniów na świetlice szkolną

07,09,18

14,00

Zespół opiekuńczo wychowawczy

5

Zebranie rady pedagogicznej

13,09,18

15,00

Zatwierdzenie planów

6

Zebranie rodziców

11.09.18

16.00

17.00

- klasy I-III

- klasy IV – VII i III G

7.

Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019

Obchody Dnia Chłopaka

28.09.18

8.15

nauczyciele w-f

8.

Pasowanie uczniów klas pierwszych

Dzień Edukacji  Narodowej

Wręczenie stypendiów

11,10,18

9,15

SU,  wychowawcy klas I

9

Dzień otwarty

11,10,18

17,00

 

10

Międzynarodowy Dzień Bibliotek szkolnych

Październik

 

I. Bukańska-Flinta

E. Cwek

 

11

Wyjazd do kina klas 5 i 6

08.11.18

 

Kino Kłodzko

12

Dzień Patrona (Chrobrego) / Dzień Niepodległości

09,11,18

11,00

A. Rembiasz  (koordynator) b. Pietrusewicz SU do pomocy, A.P Jabłońscy

13

Zebranie rodziców

22,11,18

16.00

17.00

- klasy I-III

- klasy IV – VII i III G

14

Tydzień  kultury

26,11,2018 - 30,11,2018

 

Wg planu

15

Egzaminy  próbne klas VIII SP

listopad

 

 

16

Egzaminy próbne  gimnazjum

grudzień

 

 

17

Dzień wolontariatu

05.12.18

 

Zespół wolontariatu,

SU do pomocy

18

Mikołaj w szkole

06.12.18

 

Apel

Wycieczki

Akcja charytatywna „i Ty Możesz zostać  św Mikołajem”  - I. Bukańska Flinta koordynator, wolontariusze

LP

TEMATYKA

DATA

GODZINA

UWAGI

19

Dzień otwarty

13.12.18

17,00

Program świąteczny-

B. Pietrusewicz ,

prezentacja stroików-

 E. Dąbrowska/B. Pietrusewicz/ I. Rudkowska

Kiermasz -  I. Bukańska- Flinta,

A. Koprzak

20

Jasełka dla uczniów

20,12,18

10,00

B. Pietrusewicz/G. Mikulska

21

Dzień Patrona Gimnazjum (Mickiewicza)

Wigilie klasowe

21,12,18

 

D. Twardowska koordynator i  wych. klas III gimn.. do pomocy

22

Zimowa przerwa świąteczna

22.12.18- 01.01.19

 

 

23

WOŚP

styczeń

 

SU

24

Wyjazd do kina klas 7 i 8

16.01.19

 

  1. Rembiasz

25

Zebranie rady pedagogicznej

17,01,19

15,00

- sprawy opiekuńczo wychowawcze,

- klasyfikacja uczniów,

OCENY WYSTAWIAMY DO 11.01.19.

26

Zebranie rady pedagogicznej

podsumowującej  pracę w I półroczu

24.01.19

15.00

 

27

Zebranie rodziców

24,01,19

16.00

17.00

- klasy I-III

- klasy IV – VII i III G

28

Ferie zimowe

28,01,19 – 10,02,19

 

 

29

Walentynki – poczta walentynkowa

14,02,19

 

SU

I.  Bukańska – Flinta

30

Egzaminy  próbne klas VII SP

marzec

 

 

31

Dzień otwarty

14,03,19

 

 

32

Przegląd Klasowych Zespołów Teatralnych

Powitanie Wiosny

Święto Sportu

21,03,19

 

Koordynator  B. Pietrusewicz Wychowawcy klas 5

 

Wychowawcy klas 1-3

Nauczyciele w-f

33

Egzamin gimnazjalny

10,11,12,  kwiecień 2019

 

 

34

Egzaminy  klas VIII SP

15,16,17, kwiecień 2019

 

 

35

Wiosenna przerwa świąteczna

18,04,19 – 23,04,19

 

 

36

Tydzień ekologiczny

24,04,19 – 26,04,19

 

D. Pastuszczak

37

Dzień Dziecka – Dzień Samorządności

04,06,19

 

SU

LP

TEMATYKA

DATA

GODZINA

UWAGI

39

Piknik rodzinny

?

 

Rada Rodziców,

wszyscy nauczyciele do pomocy

40

Tydzień bezpieczeństwa

10,06,19 – 14,06,19

 

E. Dąbrowska

41

Dzień bibliotekarza

08.05.19

 

I. Bukańska-Flinta

E. Cwek

 

42

Zebranie rady pedagogicznej

03,06,19

15,00

- sprawy opiekuńczo wychowawcze,

- klasyfikacja uczniów,

OCENY WYSTAWIAMY DO ?

43

Wieczorek absolwentów gimnazjum i kl. VIII

 

 

rodzice, wychowawcy,

44

Apel podsumowujący

17,06,19

?

SU

45

Pożegnanie absolwentów

18,19

czerwiec 2019

?

SU, wychowawcy

46

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21,06,19

9,15

SU