TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Tworzymy kulturę szacunku w sieci

W tym tygodniu realizujemy zadania Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

Zachęcamy uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej i II,III Gimnazjum Publicznego do udziału w konkursach i realizacji zaplanowanych zadań

TERMIN REALIZACJI

 • Zgłoszenie szkoły w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu -    8 luty 2018r.
 • Promocja na stronie internetowej szkoły- informacja -    13 luty 2018r.
 •  Promocja w gazetach lokalnych -     26 luty 2018r.
 • Pogadanka wychowawców z klasą na godzinie wychowawczej – CYBERPRZEMOC-   16 luty 2018r.
 • Gazetki klasowe na temat: Tworzymy kulturę szacunku w sieci -  16 luty 2018r. 
 • Informatyczne lekcje edukacyjne  na  temat: Tworzymy kulturę szacunku w sieci -  12-23 lutego 2018r. 

KONKURSY:

 • Prezentacja multimedialna lub film dla klas 6-7 SP i II-III GP: Tworzymy kulturę szacunku w sieci  -  12-23 lutego 2018r.
 • Logo obchodów: IV-VII SP i II- IIIGP -   SZKOLNEGO TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA  -   12-23 lutego 2018r.
 • Komiks  - II-III GP  -  12-23 lutego 2018r. 
 • Plastyczny dla klas   I – III –Bezpieczny Internet -  12-23 lutego 2018r. 
 • Plastyczny dla klas IV-VI z uwzględnieniem programów komputerowych -  12-23 lutego 2018r.