ZEBRANIE Z RODZICAMI

SZANOWNI RODZICE:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wywiadówki :

     Klasy Ia i Ib         9.09.2020 ( środa)           godzina 16.00

     Klasy IIa i IIb      9.09.2020  ( środa)           godzina 17.00

     Klasy IIIa i IIIb   10.09.2020  ( czwartek)     godzina 17.00

                                                            

    Klasy IVa i IVb          9.09.2020   ( środa)     godzina 16.00

    Klasa Va                     9.09.2020   ( środa)    godzina 17.00

    Klasy VIa,VIb i VIc    9.09.2020   ( środa)    godzina 17.00

 

    Klasy VIIa i VIIb    10.09 2020  ( czwartek)   godzina 16.00

    Klasy VIIIa i VIIIb  10.09.2020  ( czwartek)   godzina 17.00