Rok szkolny za pasem

I nowa bije już godzina,

Nowy rok szkolny się zaczyna,

Już czeka szkoła i koledzy,

I w książkach zasób nowej wiedzy. [...]
                                                       Jan Brzechwa
 
Od 01 września 2021 roku edukacja dzieci i młodzieży rozpocznie się w nowo utworzonym
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim.
Pełny powrót do przedszkola i szkoły nastąpi w trybie stacjonarnym. 
 
Drodzy Uczniowie, Miłe Przedszkolaki!
 
Nauka w nowym roku szkolnym z pewnością będzie udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijanie własnych talentów.
Szczególnie ciepłe słowa kieruję do dzieci, które po raz pierwszy przekroczą progi szkoły lub przedszkola. Niech radość i entuzjazm towarzyszą Wam  na co dzień,
a rodzicom - duma i radość z Waszych osiągnięć.
           Wszystkim przedszkolakom, uczniom i ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom
 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1
życzę
wszelkiej pomyślności i wytrwałości w nowym roku szkolnym 2021/2022.
                                                                                          
                                                                                                               Dyrektor Bożena Kołodziej