KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W naszej szkole realizacja tego właśnie  Rządowego  Programu poprzedzona została  udziałem uczniów   w ogólnopolskim wyborze książek. W projekcie wzięło udział 156 uczniów.

Na przygotowanych kartach wypisywane były tytuły książek, które uczniowie  chcieli by mieć w szkolnej bibliotece. Zaproponowane tytuły znalazły się na liście projektu „Książki naszych marzeń” realizowanego w roku szkolnym 2015/2016.   Celem projektu było i jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych i promowanie czytelnictwa. Na zakupione książki w bibliotece przeznaczony został oddzielny regał z bezpośrednim dostępem, co daje możliwość osobistego wyboru nowości. Książki te cieszą się ogromną popularnością, przyciągają młodego czytelnika, zachęcają do częstych odwiedzin biblioteki szkolnej. Ponadto w ramach tego projektu biblioteka przygotowała szereg imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo.
•     Włączono się w ogólnopolski projekt „Czytam sobie w bibliotece”. Jego realizacja odbywa się na bieżąco-  przed lekcjami lub w czasie przerw.
•    W Tygodniu Kultury, realizując projekt propagowania czytelnictwa,  przeprowadzono wspólne z uczniami  czytanie literatury dziecięcej:
- Julian Tuwim- Wiersze
- Towe Janson – Muminki
- A. Milne – Kubuś Puchatek
- Jan Brzechwa – Brzechwa dzieciom
Apel dla klas I VI  - Sąd nad książką
Dzień postaci literackich
•    Dla uczniów klas I członkowie koła bibliotecznego przygotowali  przedstawienie z okazji Pasowania na czytelników szkolnej biblioteki.
•    Przeprowadzono konkurs na temat znajomości lektur  
- klas III  „Dzieci z Bullerbym”
- klasy    IV -    Baśnie Perrault
- klasy V-  Opowieści z Narnii   
- klasy VI – Charlie i fabryka czekolady
Wśród zakupionych książek jest seria NELA MAŁA REPORTERKA. Bartosz Koprzak uczeń klasy IIa miał okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z młodą reporterką, które odbyło się dnia 10 grudnia 2016 roku w salonie  EMPIKu we Wrocławiu i dzięki temu książka „ Nela i tajemnice świata” opatrzona jest jej autografem.