Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE  2023/2024

Dyrektor szkoły:   mgr Bożena Kołodziej

Wicedyrektor szkoły: mgr Dorota Pastuszczak

 

 

mgr Marzena Brandys :            matematyka

mgr Iwona Bukańska – Flinta : biblioteka szkolna 

mgr Paulina Bukowska:           nauczyciel współorganizujący kstałcenie specjalne,

mgr Wioletta Ciborowska :     język polski

mgr Sylwia Grot :                     język niemiecki, historia,wiedza o społeczeństwie

mgr  Agnieszka Hołowacz :    matematyka 

mgr Lidia Jagoda :                    fizyka

mgr Ewelina Jakimiszyn :        religia 

Natalia Jędrzejewska:              edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kuliś :               edukacja wczesnoszkolna

mgr Natalia Machynia             psycholog

mgr ks. Michał Kropidłowski: religia

mgr Karolina Mandyna:            nauczyciel współorganizujący kstałcenie specjalne,

mgr Agnieszka Mikosz :            logopedia, edukacja wczesnoszkolna 

mgr Ewa Otfinowska :              edukacja wczesnoszkolna 

mgr Maja Otfinowska :             edukacja wczesnoszkolna 

mgr Dorota Pastuszczak :        przyroda, chemia, geografia 

mgr Tomasz Piwiński :              wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa 

mgr Aurelia Plejwska:               wychowanie fizyczne, biologia

mgr Beata Postawa :                nauczyciel współorganizujący kstałcenie specjalne, pedagog specjalny

mgr Aleksandra Rembiasz :     język polski

mgr  Zuzanna Ruta  :                 biologia, historia, nauczyciel współorganizujący kstałcenie specjalne,

mgr  Izabella Rudkowska :        technika, informatyka, plastyka

mgr Anna Styga :                       język angielski, logopedia

mgr Bernadeta Tajka:                muzyka

mgr  Ewelina Wanat                 świetlica szkolna 

mgr Anna Wojtaszczyk :           pedagog szkolny, geografia, nauczyciel współorganizujący kstałcenie specjalne

mgr Agnieszka Wydra :             edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie 

mgr Alicja Gomółka:                   wychowanie przedszkolne

mgr Elżbieta Kokoszka:              wychowanie przedszkolne

mgr Krystyna Dumanowska:     wychowanie przedszkolne

mgr Aneta Fiedeń:                       wychowanie przedszkolne

mgr Joanna Tadla                        wychowanie przedszkolne

mgr Małgorzata Wilk                 wychowanie przedszkolne

Jolanta Łęska:                              wychowanie przedszkolne