Wizyta astronomów w szkole

W dniu 28 października 2019  na zgłoszenie szkoły do wzięcia udziału  w ramach lekcji z astronomii  przez panią L. Jagodę odwiedziło naszą szkołę dwóch astronomów, mgr Barbara Cader-Sroka i dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz. Każdy z astronomów przygotował prelekcję dostosowaną tematyką i formą do odbiorców. Mgr Cader-Sroka spotkała się z uczniami klasy 6  zaś dr hab. Molenda-Żakowicz uczniami klas 7 i 8. 
Prelekcja dla uczniów młodszych, pt. "Tajemnice kosmosu", zawierała podstawowe wiadomości o Układzie Słonecznym i galaktyce,  w której mieszkamy, czyli Drodze Mlecznej. Uczniowie zapoznali się z bezpiecznymi metodami obserwacji Słońca i tym, co można zobaczyć na nocnym niebie tak gołym okiem (Księżyc, planety Układu Słonecznego, bliskie, jasne gwiazdy) jak i przez teleskopy (odległe obiekty niebieskie i inne galaktyki). Uczniowie zapoznali się także z historią badań kosmosu i zrozumieli, jak wielkiego postępu technicznego dokonaliśmy jako ludzkość w XX-tym i XXI-szym wieku.
 
Prelekcja dla uczniów starszych, pt. "Życie pozaziemskie", prezentowała współczesny stan wiedzy dotyczący możliwości istnienia życia pozaziemskiego, postaci, które mogłoby ono przybierać oraz badań, które prowadzimy, aby takie życie odkryć. Wprowadzone zostały nowe pojęcia, które wiążą się ściśle z tymi badaniami, czyli, np., astrobiologii, jako nowej dziedziny nauki, egzoplanety (planety pozasłonecznej), czyli planety, która obiega gwiazdę inną niż Słońce, ekosfery ( strefy habitacyjnej), czyli obszaru wokół gwiazdy, w którym na planetach może istnieć woda w stanie ciekłym, oraz paradoksu Fermiego, czyli faktu, że pomimo ogromnej liczby potencjalnie możliwych do zasiedlenia światów, wciąż nie nawiązaliśmy kontaktu z żadnymi kosmitami.
 Każde ze spotkań zawierało również rozmowy z uczniami i odpowiedzi na formułowane przez nich pytania. Panie nagradzały uczniów za  odpowiedzi nagrodmi.  U  uczniów wykłady wzbuziły ciekawość i zainteresowanie astronomią. Na koniec spotkania uczniowie podziękowali paniom słodkim upominkiem i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.