WYJAZD NA BASEN

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim wzięli udział w pozalekcyjnych zajęciach na Krytej Pływalni w Kłodzku.Wyjazd zorganizowała pani Iwona Pietrzak natomiast w opiece nad dziećmi pomagała pani Ewa Otfinowska oraz pan Tomasz Piwiński.Dzieci wzięły udział w elementarnych zajęciach nauki oraz doskonalenia pływania, a także uczestniczyły w grach i zabawach organizowanych przez nauczycieli.