KONKURS ,,PATRON SZKOŁY’’

29 listopada  odbył się Konkurs ,,Patron Szkoły’’ dla klas drugich i trzecich.

Po eliminacjach klasowych do ostatecznej rozgrywki przystąpiły drużyny poszczególnych klas.  Konkurs przebiegał w dwóch etapach: pisemnym i ustnym. W etapie pisemnym drużyny odpowiadały na sześć pytań. 

Następnie w drugim etapie uczniowie losowali numery pytań, na które udzielały odpowiedzi ustnej.  Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy o Bolesławie Chrobrym.  

 

Ostateczne wyniki konkursu:

1 miejsce- drużyna klasy 3a w składzie: Michał Bierut, Maciej Deryło, Igor Tworzydlak

2 miejsce- drużyna klasy 2a w składzie: Aleksander Gnaczy, Antoni Ferenc- Rosikoń, Nikodem Wanat

3 miejsce – drużyna klasy 3b w składzie: Julia Nastała,  Justyna Małkowska, Oliwia Kawa.

3 miejsce- drużyna klasy 2b w składzie: Szymon Hołowacz, Julia Ryng, Lena Łuczak

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a dyplomy rozdane zostaną na najbliższym apelu.

Organizator dziękuje wychowawcom za przygotowanie uczniów do konkursu.

 

 

 

 

                                                                                            Organizator: Krystyna Głuszczak