STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

ZARZĄDZENIA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

1. ZARZĄDZENIE NR 4/2024 DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

w Kamieńcu Ząbkowickim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

*****

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

*****

STANDARDY OCHRONY DZIECI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY" W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 1

w Kamieńcu Ząbkowickim

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KATALOG PRAW I OBOWIĄZKÓW RODZICÓW

*****

Najczęściej występujące przestępstwa ścigane z urzędu na szkodę małoletnich