Regulamin pracy szkoły

Regulamin pracy szkoły w okresie wprowadzenia czasowego ograniczenia pracy szkoły

 Załącznik 1

do Zarządzenia Dyrektora z dnia 26 października 2020 r.

REGULAMIN (pdf)