TEMATYKA APELOWA

TEMATYKA APELOWA 2018/2019

 

 

 

L p

Data

Temat apelu

Cele programu wychowawczego i programu profilaktyki szkolnej

Organizator

Uwagi

Spójność realizacji

1.

03.09.2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 

Poszanowanie tradycji szkolnych

Dyrekcja, opiekun SU, wychowawcy klas

Zaproszeni goście

Program wychowawczy

2.

IX 2018

 

 

 

 

Apel organizacyjny – Bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza szkołą; regulamin zachowania uczniów w szkole

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo

Dyrekcja

 

Program profilaktyki szkolnej;

Bezpieczna Szkoła

3.

28.09.2018

Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019

Dzień Chłopaka

 

Troska o zdrowie,

partnerskie współzawodnictwo

 

Nauczyciel wychowania

fizycznego, zespół Bezpieczna Szkoła,

opiekunowie SU

 

Program profilaktyki szkolnej; Bezpieczna Szkoła

4.

11.10.2018

 

 Pasowanie Pierwszoklasistów

Dzień Edukacji Narodowej

Wręczenie stypendiów

 

Poszanowanie

tradycji szkolnych

 

Wychowawcy klas

I , opiekunowie SU

 

 

Zaproszeni goście

 

 Program

Wychowawczy

 

5.

 

 

 

 

09.11.2018

 

 

 

Dzień Patrona (Chrobrego)/ Dzień Niepodległości

 

 

 

 

 

Poszanowanie tradycji szkolnych,

odpowiedzialność, samorządność

 

A. Rembiasz

B. Pietrusewicz

A.P Jabłońscy

SU

 

Zaproszeni goście

 

 

Program wychowawczy; apel wspólny

 I-III  G

 

6.

XII 2018

 

Rodzinne kolędowanie

 

 

 

 

 

 

Poszanowanie tradycji narodowych i kościelnych,

Rozwijanie tradycji rodzinnych; szacunek dla drugiego człowieka

G. Mikulska,

B. Pietrusewicz;

E. Cwek

Dzień Otwarty – spotkanie integracyjne

 

Apel I-VII

Program wychowawczy

Program wychowawczy; apel wspólny I-VI

 

7.

21.12.2018

Dzień Patrona (Mickiewicz)

 

Poszanowanie tradycji szkolnych

D. Twardowska i wych. klas III gimn do pomocy

Zaproszeni goście

Program wychowawczy; apel wspólny

 I-III  G

9.

 

 

I  2019

Podsumowanie I półrocza

Ocena osiągnięć

 

Opiekunowie  SU

 

 

 

 

Program wychowawczy

10.

 

21.03.2019

 

Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

Poszanowanie języka ojczystego

 

 

M. Otwinowska

Opiekunowie  SU

 

Apel wspólny SU

Program wychowawczy

 

11.

IV 2018

 

 

Tradycje Świąt wielkanocnych

 

Szacunek dla członków rodziny, prawa i obowiązki w rodzinie

W. Ciborowska

 

 

Program wychowawczy

 

12.

 

24-26.04.2019

 

 

 

Dzień Ekologiczny

 

 

Promowanie postaw ekologicznych

K. Głuszczak

 

Apel dla klas I- III

 

 

 

 

13.

 

V  2019

 

Dzień Mamy i Taty

 

Szacunek dla najbliższych

 

 

 

E. Otfinowska

 

Apel wspólny I-III

 

Program wychowawczy

 

 

14.

10-14 VI  2019

Bezpieczne wakacje – podsumowanie Tygodnia Bezpieczeństwa

 

 

Troska o własne zdrowie i bezpieczeństwo

A.Wydra

E. Dąbrowska i

Zespół bezpieczna szkoła

Apel dla klas I-VI

Program wychowawczy; Bezpieczna Szkoła; apel wspólny I-VI

16.

18,19.06.2019

Uroczystość przekazania sztandaru

Poszanowanie tradycji szkolnych,

Szacunek dla symboli narodowych; szacunek dla człowieka

Opiekunowie SU, wychowawcy

Zaproszeni goście

Program wychowawczy

17.

21.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Poszanowanie tradycji szkolnych,

Szacunek dla symboli narodowych; szacunek dla człowieka

Dyrekcja,

opiekunowie SU, wychowawcy

Zaproszeni goście

Program wychowawczy