PROJEKT - „WIEDZA I DOŚWIADCZENIE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI”

Pojekt pt." Wiedza i doswiadczenie kluczem przyszłosci" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślaskiego na lata 2016-2020.  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie kształtowania i rozwijania  u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,  zniwelowanie defizytowucznió ze sppecjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu są prowadzone zajecia:

Rozwijające kompetencje kluczowe wyrównawcze i rozwijające:

-J. angielski

-J. niemieci

-Matematyka i kształty

-Matematyka odkrywanie

- Matematyka a logiczne myślenie w życiu codziennym

- Matematyka inspiracje

Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe:

-zajecia informatyczne

-zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe , w tym bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Zajecia metodą eksperymentu:

- matematyka metodą eksperymentu

- fizyka metodą eksperymentu

- chemia metodą eksperymentu

-  biologia metodą eksperymentu

- geografia metodą eksperymentu

- matematyka w kuchni

Zajęcia wyrównujące deficyty rozwojowe:

- korekcyjno- kompensacyjne 

- logopedyczne

Zajęcia z doradztwa zawodowego

 

Artykuły