Nasze Początki

Historia Szkoły:

Dzięki pomocy społeczeństwa, a szczególnie energii i pracy pierwszego kierownika H. Szczudłowskiego
w dniu 23 października 1945 roku została uruchomiona szkoła w Kamieńcu Ząbkowickim.
Ówczesny kierownik powiedział:  

"Jeśli pragniesz, by Jutro nasze było,
Nie czekajmy, ażeby ktoś był mu łaskawy,
Ale wsparci jedności i miłości siła-
Do wspólnego wysiłku zakawszy rękawy."

Od tego czasu liczba uczniów ciągle wzrastała.
W dniu 5 września 1960 roku otwarto nowo wybudowany budynek szkoły (budowany w latach 1958-1960).
Szkoła została usytuowana przy ulicy Zamkowej. W dniu 1 września 1961 roku szkoła otrzymała
imię Bolesława Chrobrego, a 26 października 1985 r- dokonano uroczystego wręczenia szkole
sztandaru i odsłonięto popiersie patrona Bolesława Chrobrego.

osłoniecie popiersia

 

 

W 1988 roku liczba uczniów wynosiła 579, którzy uczyli się w 24 oddziałach w systemie dwuzmianowym. Funkconowły dwa budynki, które okazały się ciasne. Wraz z przewidywanym wzrostem mieszkańców, zaczęła wzrastać liczba uczniów w szkole. Dlatego zaistniała konieczność rozbudowy szkoły o 12 izb lekcyjnych i salę gimnastyczną. W 1990 roku nastąpiła zmiana planów. Zamiast rozbudowy zaplanowano budowę nowego budynku szkoły. W celu usprawnienia organizacji pracy szkoły, budynek "małej" szkoły przeznaczono dla uczniów klas I-III, natomiast w nowym budynku uczyć się miały klasy IV-VIII.

2 września 1996 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Przecięcie wstęgi i odsłonięcie tablicy pamiątkowej dokonał prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski.
Na uroczystość otwarcia szkoły zostali zaproszeni:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ministrowie
 • Wojewoda
 • Przewodniczący Sejmiku
 • Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Władze Gminy

·  Społeczność Kamieńca Ząbkowickiego

Wpis do kroniki szkolnej:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
"Mieszkańcom gminy Kamieniec Ząbkowicki gratuluję zaradności i gospodarności, której wasza szkoła jest najlepszym dowodem. Dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom życzę wszelkiej pomyślności" -Aleksander Kwaśniewski

prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski.

Rok wcześniej, tj. 20 października 1995 roku szkoła uroczyście obchodziła 50-lecie istnienia. Swoją osobą zaszczycili wszyscy zaproszeni goście. Byli wśród nich absolwenci szkoły oraz nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w szkole w tym okresie.

W lipcu 1997 Kamieniec Ząbkowicki nawiedza wielka powódź. Poczyniła ona wiele nieodwracalnych szkód. Woda zalała starą szkołę na wysokości 1,8 metra. Zniszczeniu uległy całkowicie pomieszczenia, meble, pomoce dydaktyczne, które służyły uczniom klas I-III. Od września uczniowie młodszych klas zaczęli uczęszczać do nowej szkoły, natomiast zaistniała konieczność odbudowy starej tzw. małej szkoły.

Odbudowa "małej" szkoły zniszczonej wraz ze sprzętem podczas powodzi mogła dokonać się dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Od rządu RP oraz różnych instytucji i fundacji wpłynęły środki finansowe, o których mówi płyta pamiątkowa wmurowana w ścianę budynku. Prace remontowo- modernizacyjne trwały półtora roku.

16 kwietnia 1999 roku budynek oddano do użytku. W uroczystości otwarcia wzięli udział:

 • Premier RP Jerzy Buzek
 • J.E. Kardynał Henryk Gulbinowicz
 • Szef kancelarii Premiera- Jerzy Widzyk
 • Wojewoda Dolnośląski Witold Krochmal
 • Kurator Dolnośląski Zbigniew Pascha
 • Ksiądz Dziekan Henryk Główka
 • oraz parlamentarzyści na Sejm RP, władze samorządowe, uczniowie, nauczyciele, mieszkańcy Kamieńca Ząbkowickiego.
  W budynku tym od 1 września 1999 roku rozpoczęli naukę uczniowie klas I-III zreformowanego systemu kształcenia.


TREŚĆ TABLICY PAMIATKOWEJ NA ODBUDOWANEJ SZKOLE:

ODBUDOWANA I ZMODERNIZOWANA
PO KATAKLIZMIE POWODZI Z LIPCA 1997 ROKU
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
im. Bolesława Chrobrego
w Kamieńcu Ząbkowickim
ODDANA W PIERWSZYM ROKU REFORMY OŚWIATOWEJ
I PRZEKAZANA MŁODZIEŻY W DNIU
16 KWIETNIA 1999 ROKU
PRZEZ
PANA JERZEGO BUZKA
PREMIERA RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wpis do kroniki:
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes rady Ministrów:
"Dobra szkoła, to szkoła dobrych i mądrych nauczycieli i radosnej pełnej nadziei młodzieży. Jestem przekonany, że ta szkoła taka właśnie będzie. Kochane Dzieci! Niejedno polskie dziecko może Wam zazdrościć, szanujcie swoją szkołę i czujcie się jak prawdziwi gospodarze" Jerzy Buzek (16.04.1999)

Premier RP Jerzy Buzek


Od 2001 roku "mała" szkoła to sześcioletnia Szkoła Podstawowa nr 1.
Budynek Szkoły Podstawowej (oddanej w roku 1996 w obecności prezydenta RP A. Kwaśniewskiego) został przekazany dla Gimnazjum Publicznego.