DYREKTOR

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim

Pani mgr Bożena Kołodziej