PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

   W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 1 

W KAMIEŃCU  ZĄBKOWICKIM

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1

Stolarczyk Martyna

Przewodniczący R.R.

2

Krasińska - Grudzień Klaudia

Wiceprzewodniczący R.R.

3

Filipek-Gnaczy Karolina

Skarbnik Rady Rodziców

4

Magdalena Kubień 

Sekretarz Rady Rodziców

5

Dariusz Tracz

Członek Rady Rodziców

6

Małgorzata Ferenc- Rosikoń 

Członek Rady Rodziców  

7

Depta Aneta

Członek Rady Rodziców  

8

Natalia Orzeł

Członek Rady Rodziców 

9

Marzena Zapotoczny 

Członek Rady Rodziców 

10

Radosław Koprzak

Członek Rady Rodziców 

11

Marta Syposz

Członek Rady Rodziców 

12

Magdalena Staniak

Członek Rady Rodziców 

13

Anna Nastała

Członek Rady Rodziców 

14

Anna Wacławek 

Członek Rady Rodziców 

15

Iwona Kurasiewicz

Członek Rady Rodziców 

 

KOMISJA REWIZYJNA

w składzie:

 

1.

 Marta Syposz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2.

 Radosław Koprzak 

Członek Komisji Rewizyjnej

3.

 Małgorzata Ferenc- Rosikoń

Członek Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 17 września 2007r. (zał. nr 1 ust. 5)