PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO

W KAMIEŃCU  ZĄBKOWICKIM

 

Rok szkolny 2019/2020

 

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ

FUNKCJA

1

Stolarczyk Martyna

Przewodniczący R.R.

2

Filipek-Gnaczy Karolina

Wiceprzewodniczący R.R.

3

Staniak Magdalena

Skarbnik Rady Rodziców

4

Klak Anna

Sekretarz Rady Rodziców

5

Syposz Marta

Członek Rady Rodziców

6

Łysoń Dariusz

Członek Rady Rodziców  

7

Depta Aneta

Członek Rady Rodziców  

8

Urbaś Patrycja

Członek Rady Rodziców 

9

Skotnicka Katarzyna

Członek Rady Rodziców 

 

KOMISJA REWIZYJNA

w składzie:

 

1.

Kurasiewicz Iwona

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2.

Jankojć Renata

Członek Komisji Rewizyjnej

3.

Bocian Katarzyna

Członek Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 17 września 2007r. (zał. nr 1 ust. 5)