SKŁAD OSOBOWY RADY RODZICÓW ODDZIAŁU

KLASY PIERWSZE

Klasa I a                             wychowawca:  mgr Agnieszka Wydra

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Elżbieta Komańska

Przewodniczący

2

 Anita Popiel 

Wiceprzewodniczący

3

Rokasna Woźniak

Skarbnik

 

   

Klasa I b                            wychowawca:  mgr  Katarzyna Kuliś

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

 Malgorzata Ferenc-Rosikoń

Przewodniczący

2

 Katarzyna Bystron

Wiceprzewodniczący

3

Dominika Wojtasiak

Skarbnik

4

Małgorzata Dyrlała

Członek

KLASA DRUGA

Klasa IIa                                                                      wychowawca: mgr Ewa Otfinowska

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

 Urszula Moskalewicz

Przewodnicząca

2

Ewelina Krzywak

Wiceprzewodnicząca

3

Kamila Herbut- Armańska

Skarbnik

 

 

 

KLASY TRZECIE

Klasa III a                              wychowawca:  mgr  Maja Otfinowska

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

 Klaudia Grudzień - Krasńska

Przewodnicząca

2

 Paulina Nowak

Wiceprzewodnicząca

3

 Monika Szłapa

Skarbnik

 

 

 

Klasa III B                            wychowawca:  mgr  Agnieszka Mikosz

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Magdalena Kubień

Przewodnicząca

2

Ewelina Huzarewicz

Wiceprzewodnicząca

3

Ilona Bielas

Skarbnik

4

Katarzyna Rudek

Członek 


 
 

KLASY CZWARTE

 

Klasa IVa                 wychowawca:  Natalia Jędrzejewska

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Marta Syposz

Przewodnicząca

2

Anna Seferynowicz

Wiceprzewodnicząca

3

Angelika Kubień

Skarbnik

4

 

 

 

 

Klasa IVb                               wychowawca:  mgr Wioletta Ciborowska

Lp Imię i nazwisko

Funkcja

1

Natalia Orzeł

Przewodnicząca

2

Alicja Pajor

Wiceprzewodnicząca

3

Sylwia Słoma

Skarbnik

4

Elżbieta Ruta

Członek

 

KLASY PIĄTE

Klasa Va                                 wychowawca: mgr Sylwia Grot

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Katarzyna Rudek 

Przewodnicząca

2

Małgorzata Ferenc- Rosikoń 

Wiceprzewodnicząca

3

 Karolina Filipek - Gnaczy

Skarbnik

4

Aneta Ryczko

Członek

 

Klasa Vb                          wychowawca: mgr Marzena Brandys

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

 Wioletta Domaradzka 

Przewodniczący

2

 Izabela Tracz

Wiceprzewodnicząca

3

 Daria Sosin

Skarbnik

 

 

 

 

KLASY SZÓSTE

 

Klasa VIa                             wychowawca: mgr Agnieszka Hołowacz

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Martyna Stolarczyk

Przewodnicząca

2

Monika Kuś 

Wiceprzewodnicząca

3

Aldona Kawalec

Skarbnik

4

Anna Piątkiewicz 

Członek

 

 

Klasa VIb                                 wychowawca:  mgr Izabela Rudkowska 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Anna Nastała

Przewodnicząca

2

Radosław Małkowski

Wiceprzewodniczący

3

Magdalena Kozińska

Skarbnik

 

 

 

 

 

KLASA  SIÓDMA

 

Klasa VII a                               wychowawca:  mgr Aleksandra Rembiasz

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Anna Wacławek

Przewodnicząca

2

Kamila Marczewska

Wiceprzewodnicząca

3

Monika Rozmis- Hut

Skarbnik

 

 

 

 

KLASY ÓSME

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Klasa VIIIa                              wychowawca:  mgr  Anna Styga

Lp

Imię i nazwisko 

Funkcja

1

Marzena Zapotoczny

Przewodnicząca

2

Ewelina Krzywak

Wiceprzewodniczący

3

Joanna Wolak

Skarbnik

 

Klasa VIIIb                               wychowawca:  mgr Agata Olewicz

Lp

Imię i nazwisko

Funkcja

1

Karolina Filipek-Gnaczy

Przewodnicząca

2

Dariusz Łysoń

Wiceprzewodniczący

3

Angelika Grodź

Skarbnik

4

Katarzyna Sztyler - Kościarz

Członek

 

Klasa VIIIc                               wychowawca:  mgr  Lidia Jagoda

Lp

Imię i nazwisko 

Funkcja

1

Renata Wojciechowska

Przewodnicząca

2

Sylwia Demidowicz

Wiceprzewodnicząca

3

Wioletta Domaradzka

Skarbnik

4

Radosław Haber

Członek