KOMUNIKATY

Artykuły

 • Strój szkolny

   

  Na podstawie art. 64a ust.1 Ustawy o systemie oświaty, Statutu Szkoły Podstawowej nr 1

  im. Bolesława Chrobrego w Kamieńcu Ząbkowickim oraz protokołu Rady Rodziców 

  z dnia 10 czerwca 2013r. kontynuuje się obowiązek

  noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.