JUBILEUSZ 70 LECIA SZKOŁY


            Nasza szkoła nosi dumne imię pierwszego króla Polski Bolesław Chrobrego. On dbał om swój kraj, rozsławił ojczyznę w Europie. My również dbamy o naszą szkołę, uczymy się patriotyzmu, czujemy się Europejczykami.

            Pieśń o Bolesławie Chrobrym wykonana przez szkolny Chór Melodyjka oraz część artystyczna z udziałem wojów chrobrego to następny punkt programu:

Jeśli pragniesz, by jutro było lepsze

nie czekaj, ażeby  los był łaskawy.

Ale wsparci jedności i miłości siłą

dla wspólnego wyniku zakasał rękawy.

Tak pisał w kronice pierwszy dyrektor szkoły Pan Henryk Szczudłowski, który w 1945 roku organizował system oświatowy i wychowania w Kamieńcu Ząbkowickim. Szkoła nosi imię Bolesława Chrobrego, który wraz ze swoimi wojami wbijał słupy graniczne na Odrze. To nasza tradycja i obowiązek, aby kolejni uczniowie pamiętali o jej historii. Czterdzieści lat temu, uczniowie po raz pierwszy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Kultywując tę tradycję uczniowie odmawiali ślubowanie. Tekst ślubowania odczytała Aleksandra Rembiasz – opiekun Samorządu Uczniowskiego.

            Ślubowanie złożyli również:  Agnieszka Mikosz, Dagmara Cisowska – Szymczak, Alicja Gomółka nauczyciele, którzy uzyskali mianowanie. Tekst ślubowania przeczytała Izabela Zając, a Wójt Gminy Marcin Czerniec wręczył akt mianowania.

            Aby tradycji stała się zadość, wzorem prześwietnej Akademii Krakowskiej, do ślubowania przystąpili nasi najmłodsi uczniowie. Uroczystość ślubowania pierwszoklasistów rozpoczęli żakowie. Delegacja uczniów klas pierwszych złożyła ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie ślubowanie złożyli przedstawiciele rodziców pierwszoklasistów. Po ślubowani nastąpiło pasowanie uczniów. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Bożena Kołodziej. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego złożyła pierwszoklasistom życzenia wielu szczęśliwych dni w murach naszej szkoły. Do życzeń wraz z upominkami dołączyli się: Wójt Gminy Marcin Czerniec, dyrektorzy szkół naszej gminy i przedszkola.

             W dalszej części przewodnicząca SU złożyła życzenia nauczycielom z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej.

            Ważnym punktem programu było wręczenie wyróżniającym się uczniów stypendiów ufundowanych przez Wójta Gminy Marcina Czernieca. 

            Nieodłącznym elementem każdych urodzin oprócz zaproszonych gości, życzeń i prezentów jest tort urodzinowy. My również przygotowaliśmy taki tort. Tort niezwykły bo w kształcie księgi. O zdmuchnięcie zostali poproszeni przedstawiciele najmłodszych uczniów. Nie był to jedyny tort przygotowany na jubileuszową uroczystość. Rodzice przygotowali wiele wspaniałych tortów, którymi po zakończeniu oficjalnej części zostali poczęstowani goście, a także uczniowie.

            Dyrektor szkoły Pani Bożena Kołodziej w swym wystąpieniu przypomniała karty historii szkoły, podkreśliła bogatą tradycję, swoisty przyjazny i bezpieczny klimat. Słowa podziękowania skierowała do władz oświatowych i samorządowych zaproszonych gości, nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszystkim zaproszonym gościom wręczyła pamiątkowy dyplom i okolicznościowy znaczek.

             Po wystąpieniu Pani Dyrektor głos zabrali: Wójt Gminy – Marcin Czerniec, Przewodniczący Rady Gminy – Aleksander Ciapka, Pani Felicja Wołyńska, byli dyrektorzy szkoły – Pan Rudolf Wójcik i Pani Irena Karolczak, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Dyrektor GCK – Jolanta Kużdżał, Zdzisław Fleszar, przewodniczący byłych rad rodziców. W swoich wystąpieniach złożyli życzenia oraz na ręce Pani Dyrektor wręczyli upominki dla uczniów.

            Oficjalną część uroczystości zakończył program zatytułowany Spotkanie pokoleń. Tę część uroczystości poprowadziła Emilia Ciapka, która kilka lat temu była przewodniczą Samorządu Uczniowskiego wraz z obecną przewodniczącą Klaudią Berdychowską. W programie zostały zaprezentowane najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz piosenki w wykonaniu szkolnego chóru i tańce grupy dzieci świetlicowych.

            Następnie wszyscy uczestnicy i zaproszeni goście zwiedzali szkołę. Odświętna szata szkoły oraz liczne wystawy tematyczne: Historia szkoły, Tradycje szkoły, Osiągnięcia szkoły, Na deskach szkolnego teatru, Sukcesy sportowe, prezentacje multimedialne i projekcje filmoteki szkoły. Zgromadzone pamiątki, wystawy zdjęć z życia szkoły dawniej i dziś, kroniki, wystawy prac uczniów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dostarczały zwiedzającym niezapomnianych emocji i wzruszeń. Po zwiedzaniu wszyscy goście zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na „iście królewski poczęstunek”. Spotkanie absolwentów, gości i pracowników szkoły trwały do późnych godzin popołudniowych.

            Dyrektor szkoły, nauczyciele, Komitet Organizacyjny 70-lecia Jubileuszu, podczas uroczystości w dniu 10.10.2015 r. usłyszeli wiele ciepłych słów uznania i otrzymali gratulacje. Pragniemy, aby ten dzień na długo pozostał w Państwa pamięci, dostarczając pięknych wspomnień, emocji i refleksji z nutką nostalgii. Składamy gorące podziękowania gościom, sponsorom, oraz wszystkim zaangażowanym w organizację obchodów Jubileuszu 70-lecia.